بیگ بگ های یک و دو دسته:

این نوع از بیگ بگ ها در مقایسه با چهار دسته ها ساده تر و اقتصادی ترند این گونی ها به منظور بدست آوردن استحکام گسیختگی بیشتر از مواد نیم ساخته گرد بافت تولید می شوند.قلاب های فوقانی برای مشخص کردن مواد داخل گونی با رنگ های مختلفی نوار پیچی می شوند.نوارهای رنگی همچنین امکان تشخیص بهتر قلاب را برای اپراتور لیفتراک فراهم میکند .متداول ترین انواع در این گونی ها نوع دهانه باز با لایی پلی اتیلن است و انواع روکش دار با درپوش دکمه دار نیز وجود دارد.

بخش پایین آن به اشکال مختلفی مانند چهار گوش، ستاره ای شکل و درز ساده و نیز دکمه ای وجود دارد که نوع دکمه دار برای تخلیه فقط در انواع چهار گوش قابل دسترسی است.

در ماشین های پر کن دستی گونی ها را می توان بر روی پالت قرار داد با این حال امکان استفاده از تسمه نقاله در ماشین های پرکن خودکار نیز وجود دارد.