بیگ بگ 8 بند :

بهترین روش جهت جلوگیری از ریزش مواد از دوخت بدنه جامبو می باشد.این کیسه ها از پارچه ها ی پلی پروپیلن گردبافت تولید می شوند وبه دو صورت بدون لامینه و با استفاده از لایه داخلی(پلی اتیلن) گزینه مناسبی می باشد  و با توجه به ضریب ایمنی طبقه بندی می شوند.